Healing Cellular Memory

Detoxification of our cells in our body not only improves our physical health, but also improves our emotional well being; it elevates our quality of life and reinforces our connection with the world around us, it strengthens our liveliness, opens up our heart to let the sunshine in, provides deep emotional healing, allow us for opportunities to love again, and miracles will happen.

Bedenimizin toksinlerden arınması fiziksel frekansımızı yükseltir, yaşamla bağlantımızı artırır, yaşadığımız olaylara değişik açılardan bakabilmemize yardımcı olur, tuttuğumuz bırakmamakta, direndiğimiz duygularımızı sevgiyle salıvermemize yol açar, ilişkilerimizde şansımız artar, ve yaşamımızı mucizelere açar…